Home


Achtergrond


Even voorstellen
 

Voor individuen
 

Voor partners
 

Voor ouders:
-Gezinstherapie
-Opvoedingsondersteuning
 

Wat kost het
 

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

   

Dat de kraaien van zorg en kommer over uw hoofd vliegen kunt ge niet beletten.
Maar dat ze zich in uw haar nestelen kunt ge verhinderen.

chinees spreekwoord

 

Psychotherapeutische praktijk

In een psychotherapeutische praktijk krijgen mensen de kans om stil te staan bij zichzelf. In sessies van een uur tot anderhalf uur wordt er samen met de therapeut gesproken over themaís die de cliŽnt aanbrengt. Deze onderwerpen kunnen heel ruim zijn.

Meestal komen mensen in therapie omdat ze het gevoel hebben vast te zitten. Hun denken en voelen komt dikwijls tot een zelfde punt van pijn, vertwijfeling of wanhoop. Mensen zijn het vertrouwen in zichzelf en hun omgeving kwijt geraakt. In therapie hopen ze terug houvast te vinden. Het is de bedoeling dat ze door de therapie terug greep krijgen op en vertrouwen in hun eigen leven.

In eerste instantie is het heel belangrijk dat mensen zich gehoord voelen. De therapeut moet dan ook een basishouding aannemen waarin hij zich werkelijk open stelt voor het verhaal van de mensen die bij hem komen. Hij moet de mensen aanvaarden in  wie ze zijn en op een eerlijke, warme en inlevende manier naar hen luisteren.

Binnen de therapie moet er ruimte gecreŽerd worden om eerder moeilijke gevoelens een plaats te geven en misschien datgene te kunnen zeggen wat nog niet gezegd kon worden.

In de psychotherapie zijn er verschillende richtingen: cliŽntcentered, gedragstherapie, psychoanalyse, systeemtherapie, e.a.

Nieuwe Wegen is een systeemtherapeutische praktijk.
 

De therapeute
De therapeute is niet de specialiste die de kennis heeft en de oplossing kent voor het probleem. Zij is eerder medestander. Zij is deel van het systeem dat ze op dat moment vormt met haar cliŽnt(en). Er zal een wisselwerking zijn tussen alle leden van het systeem. De cliŽnt(en) zijn experten in hun levensverhaal. De therapeute is experte in het creŽren van ruimte waarin dit levensverhaal kan bewegen en groeien.


Het levensverhaal krijgt  vorm door het gesprek. Hierin kan de therapeute fantasie-oefeningen aanbieden. Er kan gewerkt worden met symbolen, gedichten of beelden. Om zicht te krijgen op je eigen gezins-geschiedenis is het werken met genogrammen (stambomen) een dankbaar middel.

In gans dit gebeuren moet er ruimte gegeven worden en  met respect omgegaan worden met de emoties. Dit betekent dat de therapeute zal trachten  stil te staan bij de gevoelens van zowel de cliŽnten als van haarzelf. Gevoelens kunnen betekenisgevend zijn in functie van een samenhangend levensverhaal. 
 

 

SysteemĖ en familietherapie

Al kom je individueel in therapie, toch zal er gewerkt worden met het ganse systeem. Hiermee wordt bedoeld dat een mens nooit los wordt gezien van zijn omgeving. Je bent maar wie je bent in omgang met je medemensen en in jouw specifieke levensomstandigheden.

 

Familie neemt een belangrijke plaats in, ongeacht of je hier veel of weinig contact mee hebt. Het is de vertrekbasis waarin je geboren bent en van waaruit je je eerste kijk op de wereld meekreeg. Je bent een schakel in een  lange keten van generaties. Soms kan het verhelderend zijn zicht te krijgen op dit familiale systeem, je gezin van herkomst,  misschien je nieuwe gezin  en jouw specifieke plek hierin.

 

Een rijk geschakeerd en samenhangend levensverhaal is belangrijk voor de gezondheid. Waar pijn optreedt, krijgt het levensverhaal  lege gaten of monotone herhalingen die de verbinding met de rest van het verhaal kwijt zijn. Dit kan er voor zorgen dat het ganse levensverhaal hierdoor alle kleur verliest. In de narratieve constructionistische  therapie tracht men met de cliŽnt een nieuw levensverhaal te construeren waarin de dominante pijn wordt teruggedrongen tot een  plek naast alle andere rijkdommen van het leven.

 

Vanuit deze visie wordt er niet gewerkt met specifieke diagnoses zoals adhd, depressie, anorexia, hechtingsstoornis, borderline, autisme, Ö wat niet betekent dat deze diagnoses worden genegeerd. Eerder zal er mee gekeken worden wat deze diagnose voor jou in jouw context betekent. Hoe jij en je naaste medemensen er mee om willen, moeten, kunnen gaan.